Aanpak

Als je voor mediation kiest, kies je ervoor er samen uit te komen. Dit betekent dat je de beslissing over jullie toekomst niet bij de rechter neerlegt. Je gaat samen werken aan de oplossingen die in jullie situatie het beste werken. Om tot deze gezamenlijke oplossing te komen, begeleid ik jullie volgens een stappenplan. Hiermee weten jullie precies waar jullie aan toe zijn en wat er verwacht wordt.

Stappenplan
Stap 1

Gratis kennismakinggesprek (link naar contactformulier). Tijdens een gratis kennismakingsgesprek kun je bepalen of Immens Mediations bij je past. Ik kan jullie vragen beantwoorden en uitleg geven indien nodig. We kunnen ook kijken welke modules in jullie geval van toepassing zijn. Op deze manier weten jullie precies wat het hele mediationtraject gaat kosten. Indien er bijzonderheden zijn, die niet onder een van de modules vallen, kunnen we dit bespreken. Het doel is dat jullie na dit gesprek, dat 30-45 minuten zal duren, voldoende informatie hebben om te beslissen of jullie tot mediation over gaan.

Stap 2

Start van de mediation; Jullie gaan akkoord met mediation via Immens Mediations en willen graag starten. Maar voordat we daadwerkelijk met de mediation starten moeten er een aantal praktische zaken geregeld worden.  Jullie ontvangen van mij een aantal documenten, waaronder de mediationovereenkomst. Ook stuur ik jullie een lijst met aan te leveren stukken. Wanneer jullie alles verzameld hebben en alle documenten goed doorgelezen hebben kunnen jullie de mediationovereenkomst ondertekenen.  Als ik deze allemaal in mijn bezit heb gaan we van start.

Stap 3

Mediationtraject: hierin komen de volgende onderwerpen aan de orde

  • Ouderschap, het ouderschapsplan, gesprekken met de kinderen (kindgesprek)
  • Verdelen van de woning en de inboedel, verdelen van het vermogen en de schulden
  • Berekening partneralimentatie en kinderalimentatie
  • Pensioenen, verzekeringen en overlijdensrisico
  • Convenant
Stap 4

Juridische afronding: Wanneer jullie er beiden mee akkoord gaan, moet een verzoek tot echtscheiding ingediend worden bij de rechtbank. Dit verzoek moet worden ingediend door een advocaat. De advocaat dient een verzoek tot echtscheiding in en voegt hierbij het convenant en eventueel het ouderschapsplan, zoals jullie dat tijdens de mediation hebben samengesteld. Nadat de rechtbank de echtscheiding heeft uitgesproken, wordt de echtscheiding ingeschreven bij de burgerlijke stand. Hierna is de echtscheiding officieel.

Voor de beëindiging van geregistreerd partnerschap is een verzoek bij de rechtbank niet  nodig. De advocaat laat de beëindiging dan inschrijven bij de burgerlijke stand.

Duur van het mediationtraject

Het mediationtraject duurt gemiddeld drie tot vijf gesprekken, afhankelijk van de omstandigheid of u samen kinderen heeft of niet. Voor de juridische afronding van een echtscheidingsverzoek zijn we afhankelijk van de Rechtbank.

De gehele procedure, vanaf de kennismaking tot de inschrijving van uw echtscheiding bij de gemeente, duurt gemiddeld drie tot vier maanden.

Samenwerking

Ik werk samen met de Hypotheek Shop Vlijmen voor gedegen financieel advies over hypotheken en uw koopwoning.

Ik werk samen met Van Veenendaal advocatuur te ’s-Hertogenbosch voor het indienen van het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank.

Bij een scheiding met minderjarige kinderen is een ouderschapsplan verplicht. Hierin staan alle afspraken over de verzorging en de opvoeding van de kinderen. Als het kind meerderjarig is, is een ouderschapsplan niet verplicht.

 

Wat staat erin

Een ouderschapsplan bestaat uit afspraken over de opvoeding, verzorging en de kosten met betrekking tot de kinderen. Beide ouders maken deze afspraken gezamenlijk. Hiermee voorkom je  onduidelijkheden en conflicten in de toekomst.

De afspraken gaan over zaken met betrekking tot dagelijkse beslissingen uit het leven van de kinderen zoals medische beslissingen, betaling van kinderalimentatie, betaling van sportcontributies de schoolkeuze van de kinderen, etc. Ook is het verstandig om afspraken te maken omtrent de opvoeding, zodat dit bij vader en moeder gelijk is. Bijvoorbeeld hoe laat de kinderen thuis moeten komen.

In het ouderschapsplan kun je een een zorgregeling of omgangsregeling opnemen. Dat zijn de afspraken over waar de kinderen gaan wonen en hoe vaak ze de andere ouder zullen gaan zien. Hierbij zal ook rekening gehouden moeten worden met de wensen van de kinderen zelf. Ik zal, indien gewenst en in overleg, dit ook met de kinderen bespreken in een kindgesprek

 

Aanpassen van het ouderschapsplan

Als het ouderschapsplan niet (meer) blijkt te werken kunnen er aanpassingen gedaan worden in het plan. Hier staan jullie vrij in. Jullie mogen de afspraken wijzigen mits dit niet in strijd is met de wet.

Wat momenteel passend is, voldoet over een half jaar misschien niet meer. Daarom is het raadzaam om af te spreken dat jullie ieder (half) jaar samen in gesprek gaan om te kijken hoe alles verloopt en of het ouderschapsplan nog nageleefd wordt. Dit kunnen jullie als ouders samen doen, maar ook met mijn hulp.

Een verplicht onderdeel van het ouderschapsplan is om je kinderen te betrekken bij de gemaakte afspraken. Jullie moeten dus de afspraken in het ouderschapsplan, wel afhankelijk van hun leeftijd, doornemen met de kinderen. Belangrijk dus, maar hoe doe je dat? Zonder dat bijvoorbeeld je eigen emoties meespelen of de kinderen het gevoel krijgen te moeten kiezen.

Daarom bied ik altijd aan een gesprek met de kinderen te voeren. De kinderen kunnen dan hun verhaal kwijt bij een neutraal persoon. En ze worden betrokken bij de afspraken. Uiteraard houd ik rekening met de leeftijd en behoeftes van jullie kind.

Hoeveel alimentatie moet ik betalen of ga ik ontvangen? Deze vraag komt bij elke scheiding terug. Er is partneralimentatie en kinderalimentatie. Als er kinderen zijn, wordt altijd eerst berekend of er kinderalimentatie betaald moet worden. Pas daarna wordt berekend of er ook geld overblijft voor partneralimentatie.

Er zijn wettelijke richtlijnen om te bepalen of er alimentatie betaald moet worden. Bij het verkrijgen van een nieuwe hypotheek is het eventueel betalen of ontvangen van alimentatie van belang.

Hoe wordt alimentatie berekend

De berekeningen worden gemaakt op basis van de gegevens die jullie zelf aandragen. Voor de berekeningen maak ik gebruik van een geavanceerd berekeningsprogramma. Dit programma maakt gebruik van alle geldende (trema)normen en wetgeving. Ik loop alle stappen van de berekeningen nauwgezet met jullie door. Het is heel belangrijk dat je zelf snapt hoe de bedragen die je aan alimentatie gaat betalen of ontvangen tot stand zijn gekomen. Dit is namelijk een onderwerp waar later vaak ruzie over ontstaat tussen ex-partners. Dat wordt voorkomen als daar nu extra bij stil wordt gestaan, zodat je zelf achter de gemaakte afspraken staat.

In een convenant staan alle afspraken die gemaakt zijn. Hierbij gaat het om de verdeling, de partneralimentatie, de pensioenen. Indien er minderjarige kinderen zijn, wordt er in het convenant verwezen naar het ouderschapsplan.