Kindgesprek

Een verplicht onderdeel van het ouderschapsplan is om je kinderen te betrekken bij de gemaakte afspraken. Jullie moeten dus de afspraken in het ouderschapsplan, wel afhankelijk van hun leeftijd, doornemen met de kinderen. Belangrijk dus, maar hoe doe je dat? Zonder dat bijvoorbeeld je eigen emoties meespelen of de kinderen het gevoel krijgen te moeten kiezen.

Kinderen tussen de 12 en 18 jaar krijgen in principe altijd een uitnodiging van de rechtbank voor een kindgesprek. De rechter wil vooral weten hoe de kinderen betrokken zijn bij de totstandkoming van het ouderschapsplan. Ook wil de rechter graag weten hoe de kinderen de echtscheiding ervaren. Kinderen kunnen ook met mij in gesprek gaan. Dit komt dan in plaats van het kindgesprek bij de rechter  We laten dit dan ook schriftelijk aan de rechter weten.

Maar ook voor kinderen jonger dan 12 jaar kan een kindgesprek prettig zijn. Daarom bied ik altijd aan een gesprek met de kinderen te voeren. De kinderen kunnen dan hun verhaal kwijt bij een neutraal persoon. En ze worden betrokken bij de afspraken. Uiteraard houd ik rekening met de leeftijd en behoeftes van jullie kind.

Voor meer informatie over het kindgesprek bij de rechtbank, zie (Brochure Kindgesprek (rechtspraak.nl))