Convenant

In een convenant staan alle afspraken die gemaakt zijn rondom de echtscheiding. Uw mediator maakt het convenant.  De volgende onderwerpen vind je terug in het convenant:

  • Jullie persoonlijke gegevens
  • Afspraken kinderalimentatie
  • Afspraken partneralimentatie
  • Verdeling van de bezittingen
  • Wat jullie gaan doen met een eventueel koophuis
  • Hypotheek
  • Hoe verdelen jullie het pensioen
  • Verwijzing naar een eventueel ouderschapsplan

 

Nadat jullie akkoord zijn met de inhoud van het convenant, stuurt uw mediator dit naar de advocaat. De advocaat stuurt het document naar de rechtbank. De rechter legt de afspraken van de echtscheiding vast en op verzoek van de advocaat  stelt de rechter ook het convenant vast. Dit betekent dat alle afspraken die jullie gemaakt hebben in het convenant vastliggen. Mocht er in de toekomst onenigheid ontstaan, kunt u de gemaakt afspraken afdwingen, zonder dat u eerst naar de rechter hoeft te gaan. Een convenant is geen verplichting om te kunnen scheiden.